Bergen Fjord Tur/løp

lørdag 15. juni 2019

Start på Fløyen også i 2019. Ein framifrå tur frå Bergen(Fløyen) til Knarvik

FLOIEN-MAI2015-5240_i.jpg

Bergen FjordTur er ein turmarsj/løp på ca. 27 km. Traseen går frå Fløyen til Knarvik Senter. Store delar av turen følger den gamle postvegen og fortset på fortau/veg/sti over Norhordlandsbrua, Flatøy og Hagelsundbrua til Knarvik Senter. Dersom du ikkje vil gå heile turen, kan du starte frå IKEA i Åsane (14km).

Tur med fløybana opp til Fløyen er ink. i påmeldinga.
NB! Etterpåmelding - tur opp til Fløyen er IKKJE Inkludert i påmeldinga.
Eiga klasse for løp. Berre start frå Fløyen. Her blir det tidtaking og premiering til dei 3 beste kvinner og menn.
Dato: lørdag 15. juni NB!!
Start Fløyen : turklasse kl 09:30 - 10:00 ,  løpsklassen kl 10:00(fellesstart) - IKEA Åsane 11:30 (felles start)
Premiering: Trekt på startnr. Ein er også med i trekninga av hovudpremiane på sjølve Knarvikmila i september. 
Gratis buss: Det vert sett opp GRATIS buss frå Knarvik til Bergen/IKEA kl 08:30/10:30. Det er også gratis buss frå Knarvik til Bergen/Åsane etter løpet.
Henting av startnummer: Ved nedre stasjon Fløyenbanen frå 08:30 til 09:45 - Ved IKEA Åsane frå 11:00 til 11:30.
Etterpåmelding: På Fløyen frå 09:00 til 10:00 (Må kjøpe eigen billett opp til Fløyen) - Ved IKEA Åsane frå 11:00 til 11:30.
START Fløyen: LØP: Fellesstart frå Fløyen klokka 10:00. TUR: Frå Fløyen klokka 09:30 - 10:00 - Fellesstart frå IKEA Åsane klokka 11:30.

Transportinformasjon

Det er satt opp gratis buss frå Knarvik Skysstasjon til Bergen, Thon Hotell Bryggen kl. 0830 og til Ikea kl. 1030.

Det er også gratis buss frå Knarvik til Bergen/Åsane etter løpet. Retur kl : 1500,1600 og 1630

Priser påmelding  -  MERK Start Fløyen Tur med fløybana opp til Fløyen er ink. i påmeldinga.

Praktiske opplysningar

Løypa frå Fløyen er 27 km lang og har ei samla oppstigning på 800m.

Løypa frå IKEA Åsane er ca 14 km lang.

Løypemerking: Km-merke, skilt med piler, raude og kvite merkebånd, grøn strek i asfalten.

Mat og drikkestasjonar:

Eidsvåg - 9 km - drikke

Rolland - 12 km - saft

IKEA Åsane - 14 km til mål - Matpakke og Olden vatn.

Tellevik fotballbane - 6km til mål - Olden vatn og banan.

Flatøy parkeringsplass - 3km til mål - saft

I Knarvik blir det servert gratis saft, suppe og brød.

Toalett: IKEA Åsane og ved start på Fløyen

Til slutt nokre gode råd:

Husk gode sko og ikkje minst gode labbar. Joggesko som er brukt eit par gonger er kanskje det beste. Det er ca 50% asfalt , 30% grus og 20% sti på turen. Ein må kle seg etter været. Ta med ein liten ryggsekk slik at ein kan kle av og på seg etter været.Det er sett opp 5 drikke/matstasjonar på turen frå Fløyen. Den første etter ca 8km. Ta likevel med litt drikke og mat i ryggsekken.

Beskrivelse av løypa med oppdatert løypekart.

Start rett utanfor Fløien Folkerestaurant. Ein føl vegen til Rundemanden. Etter ca. ein km tar ein til venstre i kryss og føl skilt merka Munkeboten. Etter ca 5km er ein nede ved Munkebotsvandet. Ein føl så vegen forbi Langevatnet og ned mot Eidsvåg. Vidare følgjer ein Ervikvegen på fortau forbi Rema1000. Gå bratt opp til høgre for Eidsvåg barnehage, over haugen og nedatt ved Re-Bil.Ta brua over motorvegen og vidare på høgre sida av motorvegen. Her kjem ein innatt på postveien over Glasskaret til Storbotn og vidare til Rolland. Denne strekninga går i terreng.Vidare går løypa på gang og sykkelstien mellom rekkehusa i Rollandslia og ned mot Rolland skule. Løypa går vidare på høgre sida av fotballbana, beint fram og opp Åmundsdalen. Ta gangveien mot høgre etter bakketoppen, gå på baksida av Bergen Truckservice. Kryss Liavegen og følg gangstien mot venstre. Gå på gangstien langs Liavegen og Flaktveitvegen til lyskrysset over Åsamyrane ved Kyrkjekrinsen skule. Frå Kyrkjekrinsen skule går løypa inn ved Heiane. Vidare inn gangsti til Ikea (nordaust sida) kor det er matstasjon og start for kort løype. Dalavegen mot Mellingen. Frå Mellingen går løypa vidare på god postveg opp mot Rimmaskaret. Vidare over Rimmaskaret og nedatt mot Falkanger. Frå Falkanger får ein flott utsikt over fjordlandskapet og målområdet i Knarvik. Frå Falkanger går postvegen i litt ulendt terreng nedover eit stykke før den kjem utatt på den asfaltert veien. Løypa går på asfaltert veg ned til Hordvik. Sving til venstre nedst i Falkangerveien. Løypa er merka gjennom boligområdet i Rabben og vidare ned mot Tellevik kystfort og Nordhordlandsbrua. Ved kystfortet på Klauvaneset går ein opp på gangstien over Nordhordlandsbrua. Nordhordlandsbrua vart opna I 1994, den er 1614 meter lang og er norges nest lengste bru (etter Drammensbrua).Flytedelen av brua er 1243 meter lang. Etter at Salhusfjorden er kryssa kjem ein over på Flatøy der løypa går på lokale vegar, og passerer den nedlagte Flatøy skule. Siste del på Flatøy går på grus og i terreng. Siste fjordkryssing går over Hagelsundbrua (623 meter lang) frå Flatøy til Knarvik. I Knarvik er løypa merka med grøn stripe i asfalten. Løypa går på høgre sida av E39, før ein kryssar under vegen og går i mål på Knarvik senter.

ny trase.jpg