NaturMila - søndag 2. september

Del ei aktiv stund – gå med dei du er glad i.

 
 Naturmila passar for heile familien. Eigen rabatt for Familiepåmelding.

Naturmila passar for heile familien. Eigen rabatt for Familiepåmelding.

 Naturmila går på igjennom Brekkeløypa og opp i terrenget ovanfor Knarvik Stadion

Naturmila går på igjennom Brekkeløypa og opp i terrenget ovanfor Knarvik Stadion

NaturMila består av fire ulike trasear, frå 2 km til 7,5 km. Du kan velje løypa når du startar. Det er ikkje tidtaking på Naturmila.

Dato: søndag 2. september

Start i perioden: 1100-1330 (alle må vere komme i mål til kl 1500 for å vera med på trekkinga av hovudgevinstane)

Løypene går i fint turterreng på grusveg og sti. Den kortaste løypa går berre på grusveg og passar best for dei som ikkje kan føte seg så godt i terrenget. Dei to lengste alternativa har fleire aktivitetar i løypa. Også i år blir det «sportsgudsteneste».

 
 

BEREDSKAP
Røde Kors er tilgjengeleg i løypa og på stadion. I tillegg har vi eigen stevnelege. Ambulerande vaktmannskap i løypene, samt beredskapssenter på stadion

KJØP OG SAL AV STARTNUMMER
Ta kontakt på info@knarvikmila.no

DRIKKESTASJONAR
Det er fleire drikkestasjon i løypa. 

LØYPEMERKING
Alle løyper er godt merka med plastbånd og med skilt kvar kilometer. Det er godt vakthald i alle løyper, med synlege vaktar i kryss.

MÅLSONAR
Det vert utdelt deltakarmedaljar etter målgang. Deretter finn ein drikke frå Olden, restitusjonsdrikk frå YT og bananar frå Kiwi.

MILJØ
KnarvikMila tar ansvar for miljøet og vi håpar De vil hjelpe oss med dette. Vi har tilrettelagt miljøstasjonar for avfall. Kjeldesortering og miljøvaktar er tilstades etter målsonene, ved NH hallen og ymse andre stader.