Bergen Fjordtur - Start på Fløyen 

Bergen Fjordtur - Start på Fløyen 

Buss Knarvikmila 

Ein kjem med oppsett for busser til Knarvikmila ca. 15. august.

Ut over dei bussane som Knarvikmila set opp vil kan ein gå inn på Skyss for å finne ut korti det går buss til og frå Knarvik.

Privatbil

Om ein kjem til Knarvik med privatbil har vi parkering ved Knarvik Stadion og Knarvik Senter. Vi vil ha parkeringsvakter som dirigere parkeringa.