FjordViking - 3 løp på 3 dagar

FjordViking - 3 løp på 3 dagar

fjordviking.jpg

Tek du denne utfordringa? Delta på:

  • KnarvikXtrem (lang løype) fredag 30.8

  • 10 km lørdag 31.8

  • halvmaraton 1.9.

NB! for å delta på FJORDVIKING MÅ ein melde seg på samla til FJORDVIKING.

Eigen premie til alle som gjennomfører FjordViking løpa. Eiga påmelding der ein automatisk vert meldt på alle 3 løpa. Det er lagt inn ein liten rabatt for påmelding på alle 3 løpa samla.

I 2018 var det neste 100 personar som var påmeldt  og 74 som fullførte alle 3 distansane. Av desse var det 14 kvinner.

Alle som fulfører Fjordviking få ein spesial laga statuett og ein eigen caps.

Alle som fulfører Fjordviking få ein spesial laga statuett og ein eigen caps.