MiniMila & KnøtteMila - søndag 1. september

Ein familiedag for akkurat passeleg store føter!  MiniMila & KnøtteMila går av stabelen kvart år på Knarvik Stadion.

minimila.jpg
Start Knøttemila

Start Knøttemila

MiniMila og KnøtteMila er morosame løp for born i området ved og på Knarvik stadion. Distanse: ca 1 km (MiniMila) - 250 meter med diverse hinder (KnøtteMila)

Det blir flotte premiar trekt på startnummer, og alle som deltek får t-skjorte, medalje og drikke i målområdet! MiniMila er eit løp utan tidtaking for dei som går i 1. - 7. klasse, og KnøtteMila for dei som ikkje har begynt på skulen. I 2018 deltok ca. 1000 born.

FAMILIEDAG

Søndagen er KnarvikMila og din familiedag. Denne dagen vert det og fleire familieaktivitetar, som for eksempel sals- og informasjonsmesse, NaturMila, underhaldning frå scena og andre aktivitetar for born.

Dato: søndag 1. september

Start Knøttemila: 11:00

Start Minimila: 11:30