Påmelding og prisar for 2019

Ved påmelding kan ein kjøpe vår flotte Knarvikmila T-skjorte frå Mizuno kr. 100. T-skjorta må ein hente i Nordhordlandshallen når ein hentar startnr. under sjølve Knarvikmila.

Film som viser påmelding frå A - Å. Sjå på denne om du sit fast eller støter på problem med påmeldinga. Påmeldinga viser 5km og NaturMila. Påmelding på andre distansar går over same lest. Filmen er frå 2018, men det er inga endring i måten ein melder på frå 2018 til 2019.

*) Familie vert rekna som maks 2 vaksne og 2 born født i 2001 eller seinare. Kr. 100,- pr ekstra utover dette.  I tillegg er det eit adm. gebyr på kr. 15   Kondisrabatt :10 km kr. 40 — halvmaraton kr. 80

*) Familie vert rekna som maks 2 vaksne og 2 born født i 2001 eller seinare. Kr. 100,- pr ekstra utover dette.

I tillegg er det eit adm. gebyr på kr. 15

Kondisrabatt:10 km kr. 40 — halvmaraton kr. 80

*) Familie vert rekna som maks 2 vaksne og 2 born født i 2001 eller seinare. Kr. 100,- pr ekstra utover dette.  I tillegg er det eit adm. gebyr på kr. 15

*) Familie vert rekna som maks 2 vaksne og 2 born født i 2001 eller seinare. Kr. 100,- pr ekstra utover dette.

I tillegg er det eit adm. gebyr på kr. 15

Ønskjer du å kjøpa vår flotte KnarvikMila / Mizuno t-skjorte? Kan kjøpast ved påmelding: kr. 100,- ved påmlding.

Lisens: Norges Friidrettsforbund krev lisens frå alle deltakarar som er mellom 13 (frå det året ein fyller 13) og 80 år, i arrangement i regi av lag tilknytta Norges Friidrettsforbund. Lisensen er ein forsikringsordning vedteken på NFIFs ting. Du kan velja mellom eingongslisens eller årslisens - ref www.friidrett.no/mosjon/lisens. Ein kan lese meir om dette her.